Политика на Поверителност

НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД e регистриран като Администратор на лични данни в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ към КЗЛД .

 

Личните данни, които предоставяте на namalenie.com и съответно на НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД ще бъдат използвани единствено и само във връзка с обслужването Ви като клиент, за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги и доставянето на информация под формата на информационен бюлетин (абонаментът може да бъде отменен по всяко време). Ние гарантираме, че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за други цели. По желание, Вашите въведени данни могат да бъдат изтрити от нашата база данни, които в последствие няма да бъдат обработвани.

 

Чрез влизането/използването на сайта namalenie.com, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита  от трети лица.

 

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.

 

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.

 

Namalenie.com си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.

 

Също така, достъпът в САЙТА може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.

 

Namalenie.com ще положи всички усилия да осигури достъп до САЙТА без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

 

Препоръчваме Ви често да сменяте своята парола. Namalenie.com никога няма да изисква вашата парола по имейл или по телефона. Ако някой се свърже с Вас и поиска Вашата парола, то това е опит за измама и Вие не трябва да предоставяте данни за Вашия акаунт. Namalenie.com няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано. Имейл съобщенията, които namalenie.com изпраща са само и единствено от домейн namalenie.com. Ако видите, че сте получили имейл, който не завършва на @namalenie.com, то имайте в предвид, че той не е от нас. Ако имате съмнение, че някой е откраднал Вашия акаунт, моля веднага се свържете с нас и ни информирайте.

 

Чрез регистрирането в namalenie.com и/или извършване на ПОРЪЧКА и/или попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на namalenie.com (НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД) и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД и от партньори по договор на НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД за: получаването на информационни или търговски и нетърговски съобщения ( оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на namalenie.com, и на трети лица, с които namalenie.com има отношения от всякакъв вид) на предоставените имейл адреси от ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТИ, както и необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на namalenie.com и статистика на продажбени данни.

 

Namalenie.com може да разкрие информация за вашите лични данни на дистрибутори и агенти, при условията на споразумение за поверителност с цел обработване и изпълнение на поръчки, доставка – и съответно маршрутизиране на поръчки, плащания и други действия необходими за изпълнение на Вашата заявка.

 

Namalenie.com  ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността. Това  включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами. НИТ – Нови Интернет Технологии ЕООД няма да прехвърля (освен за целите на маршрутизирането) личните данни, които предоставяте в Магазина на трети лица, освен, в случаите на ваше съгласие, изискване от закона или от съд, за защита на правата или собствеността на НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД, за защита на личната безопасност на потребителите, при нормативно основание за обработването им. НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД си запазва правото да се свързва със съответните органи по свое усмотрение, ако забележи дейности, които може да са незаконни или да нарушават условията на ползване на namalenie.com.

 

Namalenie.com може да съдържа връзки към сайтове на трети лица. КОВАС ЕООД не упражнява контрол и не носи отговорност за законосъобразността, съдържанието или политиките за поверителност на сайтове на трети лица, към които могат да сочат линкове от Магазина. Такива сайтове може да поставят свои собствени бисквитки на вашия компютър и/или да имат други начини за обработване на лична информация. Препоръчваме Ви да се запознаете с Политиките за поверителност на тези сайтове на трети лица, преди да ги използвате..

 

Електронният магазин може да използва технология, наречена „бисквитки“. Те се използват за осигуряване на допълнителна функционалност на namalenie.com. През времето на Вашето посещение на даден сайт тези бисквитки се записват временно в паметта на компютъра Ви. Бисквитката за сесия не се съхранява дълго време на компютъра и обикновено изчезва, когато затворите уеб браузъра. Като използва такива бисквитки, НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД се надява да насочва по-добре релевантна информация към нашите посетители.

 

Ако не желаете да приемете използването на бисквитки от НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД, повечето браузъри позволяват да конфигурирате браузъра си да отхвърля бисквитки, като промените настройките му. Все пак, това може да ограничи функционалността и ползите за Вас от namalenie.com

 

Списък с бисквитки, които събираме

 

COOKIE name
CART
CATEGORY_INFO
COMPARE
CURRENCY
CUSTOMER
CUSTOMER_AUTH
CUSTOMER_INFO
CUSTOMER_SEGMENT_IDS
EXTERNAL_NO_CACHE
FRONTEND
GUEST-VIEW
LAST_CATEGORY
LAST_PRODUCT
NEWMESSAGE
NO_CACHE
PERSISTENT_SHOPPING_CART
POLL
POLLN
RECENTLYCOMPARED
STF
STORE
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE
VIEWED_PRODUCT_IDS
WISHLIST
WISHLIST_CNT


ВАЖНО! Тази Политика за поверителност може да се променя, когато е необходимо, така че Ви молим да проверявате тази страница периодично.