Общи условия за ползване

 Условия за ползване

Преди да пристъпите към работа с нашия електронен магазин, задължително прочетете внимателно неговите Условия за ползване.

Обърнете внимание, че чрез регистрирането в Eland.bg и/или извършване на ПОРЪЧКА и/или попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни, с настоящите условия за ползване и е са обвързани с тяхното спазване за цялото време на ползване на електронния магазин – периодът между първото влизане до напускането на системата.

Поместените на тази страница Условия за ползване уреждат отношенията между НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД, като собственик на онлайн магазина Eland.bg и всяко лице, наричано по-нататък Потребител, което посещава или закупува от стоките, предлагани в онлайн магазин Eland.bg.

1. Поместените тук Условия за ползване са със задължителен характер и се отнасят за всеки един Потребител на онлайн магазина Eland.bg. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД, гр. София 1632, кв. Овча купел 2, бл.39Б, ЕИК 130862189, представлявано от Надежда Димитрова – Управител, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин Eland.bg

 ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1632, кв. Овча купел 2, бл.39Б

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1632, кв. Овча купел 2, бл.39Б

4. Данни за кореспонденция: гр.София, ул.Хан Аспарух 60, ет.1, офис 1, ел.поща: sales@eland.bg, тел: +359 2 8505364;

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 130862189.

Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни – www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите – www.kzp.bg

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 130862189


2. Обърнете внимание, че чрез регистрирането в eland.bg и/или извършване на ПОРЪЧКА и/или попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни, с настоящите условия за ползване и е са обвързани с тяхното спазване за цялото време на ползване на електронния магазин – периодът между първото влизане до напускането на системата.
3. Потребителят на онлайн магазин Eland.bg се задължава да използва Eland.bg, спазвайки посочените в тази глава Условия, както и всички други условия, които са в съответствие със законодателството на Република България и международното законодателство, независимо от това дали са упоменати или не в настоящите Условия.
4. Онлайн магазин Eland.bg е представил стоките си с техните действителни цветове. Собственикът на онлайн магазин Eland.bg – НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД не носи отговорност, ако Потребителят вижда стоките в различен цвят, поради особеностите на монитора, който използва.
5. Потребителят на онлайн магазин Eland.bg няма право да копира, използва и разпространява материали, публикувани в сайта (текстове, снимки и т.н.), без изричното писмено съгласие на Eland.bg.
6. Потребителят на онлайн магазин Eland.bg няма право да използва screenshot на публикуваните в сайта материали (текстов, снимки и т.н.), без изричното писмено съгласие на Eland.bg.
7. Потребителят на онлайн магазин Eland.bg няма право да регистрира фиктивни заявки или да претоварва системата с друг вид информация.
8. В съдържанието на онлайн магазин Eland.bg Потребителят може да срещне линкове към други сайтове – Eland.bg не носи отговорност за тяхното съдържание.
9. Eland.bg си запазва правото да прави промени в съдържанието и достъпа до информационно-търговската система, като използването й може да бъде прекратено, ако са регистрирани неправомерни, некоректни или незаконни действия.
10. Основавайки се на Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп и  поправка на личните си данни, които е въвел при регистрация в онлайн магазин Eland.bg.
11.С приемането на настоящите Условия Потребителят, който се е регистрирал в Eland.bg с потребителско име, парола и електронна поща, се съгласява личните му данни да бъдат обработвани по електронен път от Eland.bg.
12. С приемането на настоящите Условия, Потребителят се съгласява предоставените от него лични данни да се съхраняват, обработват и използват от Eland.bg за целите на поддръжката на дадени функционалности на системата, както и с рекламна цел, но само и единствено за своя цел. Личните данни на Потребителя не биват отстъпвани на трети лица за рекламни или друг вид промоционални цели.
13. С приемането на настоящите условия, Потребителят се съгласява Eland.bg да използва информацията за неговия IP адрес и други предоставени данни за разкриване на идентичността му в случаите, когато това се изисква от закона, определени юридически процедури и/или за да се гарантира спазването на настоящите Условия за ползване.
14. Фирмата-собственик на онлайн магазин Eland.bg – НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД си запазва правото да променя по всяко време съдържанието на настоящите Условия за ползване, както и на начина на достъп до информацията в нея.
15. Eland.bg не носи отговорност за евентуални технически проблеми или смущения, възпрепятстващи използвайте на онлайн магазина, вследствие употребата на компютърното оборудване на Потребителя. 

Условия за пазаруване

Преди да пристъпите към пазаруване от нашия електронен магазин – Eland.bg, задължително прочетете внимателно неговите Условия за пазаруване и Условия за ползване.

1. Всеки един Потребител на онлайн магазин Eland.bg трябва да има предвид, че всяка негова поръчка има силата на договор за покупко-продажба между двете страни (Потребител и НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД), като заявката за поръчка има силата на волеизявление от страна на Потребителя за сключването на договора. Възможни са корекции в заявката след депозирането й, но те могат да бъдат извършени, само ако е налично съгласието и на двете страни от договора.
2. При регистриране на покупка от онлайн магазин Eland.bg, фирмата-собственик НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД носи отговорност за организирането на доставката на желаната стока/желаните стоки, но не носи отговорност за вида, в който са доставени от куриера. Затова, още при получаване на поръчката, огледайте пратката. Ако тя не отговаря на търговските изисквания за цялост и неприкосновеност, Потребителят има право да откаже нейното заплащане.
3. При попълването на регистрационната форма за осъществяване на поръчка в онлайн магазин Eland.bg, Потребителят е длъжен да предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си. Ако Потребителят е предоставил невярна, неточна, неактуална и непълна информация за себе си, Eland.bg има право да откаже по-нататъшен достъп до онлайн магазин Eland.bg.
4. Потребителят се задължава да информира своевременно Eland.bg за настъпили промени в предоставените от него лични данни, осигурявайки тяхната вярност, точност, актуалност и пълнота.
5. Ако Потребителят е направил поръчка, но данните, които е въвел при регистрацията си вече не са актуални и не е уведомил Eland.bg за настъпилите промени, поради което Eland.bg изпълни неточно заявката,Eland.bg не носи отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на Потребителя.
6. Потребителят се задължава да уведоми Eland.bg при регистриране на неоторизирано използване на регистрацията му в Eland.bg.
7. Потребителят се задължава да прекратява достъпа до акаунта си в онлайн магазин Eland.bg в края на всяка сесия.
8. Потребителят се задължава да поддържа конфиденциалността на регистрацията си.
9. Потребителят се задължава да използва парола и лична електронна поща, до които само той има достъп.
10. Ако Потребителят забрави или загуби паролата си за достъп, той може да поиска от администратора на онлайн магазин Eland.bg да генерира нова парола – тя автоматично ще бъде изпратена на Потребителя на посочената в регистрационната форма електронна поща.
11. Потребителят има право на достъп до своята заявка за поръчка – тя ще му бъде предоставена от Eland.bg при поискване.  
12. Приемайки поместените тук Условия за пазаруване, Потребителят се съгласява с условието, че някои от стоките, публикувани в Eland.bg, могат да бъдат посочени като налични, но в момента на неговата поръчка те да не са налични. Eland.bg, от своя страна, се задължава да информира Потребителя в най-кратък срок за неналичността на стоката.
13. Ако Потребителят закупува стока, обект на авторски и/или патентни права, Eland.bg не предоставя никакви допълнителни права за употреба и разпространение, освен правата и лицензите, упоменати от производителя/дистрибутора на стоката.
14. Eland.bg си запазва правото да публикува информация за предлаганите в онлайн магазина стоки, при следните условия:

Има опасност в превода да се загуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

Няма налична еднозначна терминология на български език;

Стоката представлява носител на информация на английски език.

15. Посочените на сайта цени са в български лева и с включен ДДС.
16. Eland.bg си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки, цени и характеристики, като Потребителят трябва да се счита за информиран за направените промени от датата на публикуването им. Възможно е част от информацията за стоките да не е актуализирана, но ако Потребителят направи поръчка на  Eland.bg, преди доставката, той ще бъде уведомен за неактуализираната информация, свързана с поръчаната стока/стоки. 

Условия за отказ и връщане на закупена стока

Потребителят може да се откаже от поръчаните и закупени от него продукти и да поиска тяхното връщане в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от деня на получаване на стоките на посочения за доставка адрес, но само и единствено, ако продуктът е в същото състояние, като при доставката, да не е носен, да няма петна или да не е скъсан. Продуктът да бъде с непокътнат етикет, в оригиналната опаковка,  като е запазена и придружаващата ги документация и при условията от чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

Потребителят може да върне отказаната стока на адрес: гр. София, ул. Хан Аспарух 60, ет. 1, офис 1, НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД, след предварително потвърждение от страна на Доставчика. При връщане на отказаната стока с куриер, доставката се поема от потребителят.

Потребителят може да се откаже от настоящия договор, както е посочено в ЗЗП - "...Чл. 50. (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 41 от 2007 г., доп., бр. 27 от 2013 г., изм., бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на:

1. сключване на договора – при договор за услуги;

 2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

  а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

  б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

  в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;..."

Потребителят трябва недвусмислено да заяви желанието си за отказ. Възможност за недвусмислено заявление за отказ може да бъде прието по телефон (02 850 53 64), по имейл office@eland.bg или физически носител на адрес: гр. София, ул Хан Аспарух 60, ет1 офис 1

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ можете да използвате от https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki

Общите условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), https://kzp.bg/ , както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС) - нейният адрес е https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN

Eland.bg си запазва правото да променя и актуализира настоящите Общи условия по всяко време и без да е необходимо изрично уведомяване на Потребителя. Eland.bg не носи отговорност, ако Потребителят не се е запознал с последните промени и актуализации на настоящите Общи условия.